Ventilation

Ventilationskanaler i fastigheter blir lätt igensatta av smuts, damm och fett vilket minskar luftflödet.

Det är därför viktigt att kontinuerligt rengöra ventilationskanaler och don. Är luftflödet inte bra blir luften dålig och riskerna ökar för allergiska besvär, fukt, mögel och hög ljudnivå.

  • Vi rengör till- och frånluftkanaler
  • Vi rengör värmeväxlare, fläktar och återvinningsaggregat.
  • Vi injusterar ventilationsanläggningar
  • Vi säljer filter till ventilationsanläggningar